Direct door naar..


Iriscopie in Almere

Wat is het en wat kan het voor u betekenen?

Iriscopie kennen we ook onder de namen oogdiagnostiek en iridiologie. Het is een techniek die gebruikt maakt van patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris voor het bepalen van de constitutie, diagnostisering van ziekten of neigingen ertoe (predisposities) en functionele verstoringen in het lichaam.

Waarnemingen in de iris geschiedt middels een irismicroscoop. Oogdiagnostiek is uitsluitend een diagnostisch hulpmiddel dat indien nodig tijdens het eerste consult wordt ingezet.

Voor toe te passen therapeutische behandelingen of preventieve maatregelen verwijs ik u naar de andere pagina’s van deze site.